RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: pop

Harmonogram pracy szkoły w roku 2018/2019

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY ****POBIERZ PLIK .pdf *****

Harmonogram pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 01.09.2018 - 31.08.2019
03.09.2018 rozpoczęcie nauki
03.09.2018 - 11.01.2019 I okres klasyfikacyjny
12.01.2019 - 21.06.2019 II okres klasyfikacyjny
26.04.2019 zakończenie szkoły dla klas maturalnych
21.06.2019 zakończenie nauki dla klas I-III technikum, I-II BS I i III ZSZ
Ferie i przerwy świąteczne
01.11.2018 (czw) Wszystkich Świętych
23.12.2018 - 31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 (wt) Nowy Rok
14.01.2019 - 27.01.2019 ferie zimowe
15.04.2019 - 17.04.2019 rekolekcje wielkopostne
18.04.2019 - 23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2019 (śr) Święto Pracy
03.05.2019 (pt) Święto Konstytucji 3 Maja
20.06.2019 (czw) Boże Cicało
22.06.2019 - 31.08.2019 wakacje letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.11.2018 Zaduszki
02.05.2019 (czw) czwartek przed Świętem Konstytucji 3 Maja
06.05.2019 (pn) Egzamin maturalny - j. polski
07.05.2019 (wt) Egzamin maturalny - matematyka
08.05.2019 (śr) Egzamin maturalny - j. angielski
18.06.2019 (wt) egzamin zawodowy
Egzamin maturalny
09-22.05.2019 część ustna j. polski wg odrębnego harmonogramu
06-25.05.2019 część ustna j. obcy wg odrębnego harmonogramu
06-23.05.2019 część pisemna wg harmonogramu OKE
termin zostanie podany później próbny egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /NOWA PODSTAWA/
17 i 18.06.2019 etap pisemny
21.06-04.07.2019 etap praktyczny wg odrębnego harmonogramu
Rady pedagogiczne szkoleniowe - wg. Terminarza WDN
Rady Pedagogiczne analityczne i klasyfikacyne
11.01.2019 (pt) Rada klasyfikacyjna za I okres
02.01.2019 wystawienie ocen proponowanych
09.01.2019 wystawienie ocen śródrocznych
29.01.2019 (wt) Rada analityczna
24.04.2019 (śr) Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
29.03.2019 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją w klasach IV
03.04.2019 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
05.04.2019 wystawienie ocen proponowanych
12.04.2019 wystawienie ocen końcowych w klasach IV bo 15-17 rekolekcje i przerwa 18-23
14.06.2019 (pt) Rada klasyfikacyjna za II okres
29.05.2019 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją
03.06.2019 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
05.06.2019 wystawienie ocen proponowanych
12.06.2019 wystawienie ocen końcoworocznych
24.06.2019 (pn)+B30 Rada analityczna g. 9:00
Zebrania z rodzicami
07.09.2018 zebranie z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych TECHNIKUM g. 16:00
zebranie z kierownikiem szkolenia praktycznego i wychowawcą klasy pierwszej SZKOŁY BRANŻOWEJ 1 STOPNIA g. 16:00
szkolenie z procedur maturalnych i egzaminów zawodowych dla rodziców i uczniów klas IV g. 17:00
zebranie Internatu g. 17:00
zebranie z rodzicami klas II i III g. 17:30
spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z Prezydium i Dyrekcją g. 18:00
16.11.2018 konsultacje
11.01.2019 zebranie po I okresie - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
12.04.2019 konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV
07.06.2019 zebranie śródsemestralne - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
Uroczystości szkolne
03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: B. Włodarczyk, D. Filipiak
15.10.2018 obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialna: B. Włodarczyk, A. Dąbrowska, D. Filipiak i wychowawcy klas I
12.11.2018 Święto Niepodległości - odpowiedzialna D. Filipiak
13.12.2018 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - odpowiedzialna D. Filipiak
21.12.2018 sptkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialna A. Politowicz-Piszora i kl. II TI
01.02.2019 Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. IV A. Złotnicka, A. Gros, A. Nowak
27.04.2019 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. IV - odpowiedzialna: A. Dąbrowskia i D. Tomczak
30.04.2019 święto Konstytucji 3-Maja odpowiedzialna D. Filipiak
31.05.2019 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
21.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: A. Olejniczak-Gros
Inne
wrzesień 2018 wycieczka integracyjna dla klas I - odpowiedzialni wychowawcy klas I
październik 2018 konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialna: D. Filipiak
październik 2018 konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna: A. Złotnicka, A. Strykowska
listopad 2018 wieczór poetycki "NOC LISTOPADOWA" odpowiedzialna: A. Olejniczak-Gros
listopad 2018 Andrzejki - odpowiedzialny SU
grudzień 2018 - kwiecień 2019 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji / A. Durowicz
16.12.2018 Jarmark Bożonarodzeniowy odpowiedzialni RR i RP
grudzień 2018 konkurs Bożonarodzeniowy - odpowiedzialny SU
01.02. 2019 studniówka - wychowawcy kl. IV
marzec 2019 konkurs matematyczny - A. Nowak, A. Politowicz-Piszora, I. Błoch
marzec 2019 konkurs polonistyczny - B. Włodarczyk, A. Olejniczak-Gros
marzec/ kwiecień 2019 warsztaty dla gimnazjalistów - zespół ds. promocji
kwiecień 2019 wycieczka szkolna - odpowiedzialna M. Hofman, A. Nowak
kwiecień 2019 konkurs języków obcych - odpowiedzialna: A. Maciejewska, M. Hofman
11.05.2019 Majówka u Zamoyskich - odpowiedzialny zespół ds. promocji i RR
18.06.2019 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. MaciejewskaOpublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 29.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 560