RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: pop

Harmonogram pracy szkoły w roku 2019/2020

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY ****POBIERZ PLIK .pdf *****

Harmonogram pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 01.09.2019 - 31.08.2020
02.09.2019 rozpoczęcie nauki
02.09.2019 - 24.01.2020 I okres klasyfikacyjny
10.02.2020 - 27.06.2020 II okres klasyfikacyjny
24.04.2020 zakończenie szkoły dla klas maturalnych
26.06.2020 zakończenie nauki dla klas I-III technikum, I-II BS I i III ZSZ

Ferie i przerwy świąteczne
01.11.2019 (pt) Wszystkich Świętych
11.11.2019 (pn) Dzień Niepodległości
23.12.2019 - 31.12.2019 zimowa przerwa świąteczna
01.01.2020 (śr) Nowy Rok
06.01.2020 Święto Trzech Króli
27.01.2020 - 09.02.2020 ferie zimowe
06.04.2020 - 08.04.2020 rekolekcje wielkopostne
09.04.2020 - 14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2020 (pt) Święto Pracy
11.06.2020 (czw) Boże Cicało
27.06.2020 - 31.08.2020 wakacje letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
2.01 (czw) przerwa po Bożym Narodzeniu
3.01(pt) przerwa po Bożym Narodzeniu
04.05.2020 (pn) Egzamin maturalny - j. polski
05.05.2020 (wt) Egzamin maturalny - matematyka
06.05.2020 (śr) Egzamin maturalny - j. angielski
12.06.2020 (pt) dzień po Bożym Ciele
22.06.2020 (pn) egzamin zawodowy
23.06.2020 (wt) egzamin zawodowy
Egzamin maturalny
07-22.05.2020 część ustna j. polski wg odrębnego harmonogramu
04-22.05.2020 część ustna j. obcy wg odrębnego harmonogramu
04-21.05.2020 część pisemna wg harmonogramu OKE
termin zostanie podany później próbny egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /NOWA PODSTAWA/
23.06.2020 etap pisemny
22.06-05.07.2020 etap praktyczny wg odrębnego harmonogramu

Rady pedagogiczne szkoleniowe - wg. Terminarza WDN
Rady Pedagogiczne analityczne i klasyfikacyne
23.01.2020 (czw) Rada klasyfikacyjna za I okres
07.01.2020 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą
14.01.2020 wystawienie ocen proponowanych
21.01.2020 wystawienie ocen śródrocznych
11.02.2020 (wt) Rada analityczna
21.04.2020 (wt) Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

03.04.2020 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją w klasach IV
08.04.2020 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
08.04.2020 wystawienie ocen proponowanych
20.04.2020 wystawienie ocen końcowych wklasach IV bo 15-17 rekolekcje i przerwa 18-23
19.06.2020 (pt) Rada klasyfikacyjna za II okres
05.06.2020 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczą i nieklasyfikacją
10.06.2020 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
10.06.2020 wystawienie ocen proponowanych
17.06.2020 wystawienie ocen końcoworocznych
29.06.2020 (pn) Rada analityczna g. 9:00

Zebrania z rodzicami
06.09.2019 16:00 kl.I liceum, technikum i szkoły branżowej z wychowawcami /sale wg przydziału/
17:00 kl.II i III technikum i szkoły branżowej z wychowawcami /sale wg przydziału/
17:00 kl. IV technikum - szkolenie dla rodziców i uczniów z procedur maturalnych i egzaminów zawodowych /świetlica w pałacu/
17:00 zebranie z rodzicami uczniów korzystających z Internatu /sala int 2/
17:30 kl. IV technikum zebranie z rodzicami /sale wg przydziału/
18:00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z Prezydium i Dyrekcją /sala konferencyjna/
08.11.2019 konsultacje
24.01.2020 zebranie po I okresie - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
03.04.2020 konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV
05.06.2020 zebranie śródsemestralne - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców

Uroczystości szkolne
02.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: B. Włodarczyk, A. Gros
15.10.2019 obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialna: A. Gros, A. Dąbrowska, M. Tulecki i wychowawcy klas I
08.11.2019 Święto Niepodległości - odpowiedzialni: M. Tulecki, K. Durzewska
13.12.2019 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - odpowiedzialny M. Tulecki
20.12.2019 sptkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialni: A. Gros, An. Maciejewska, M. Hofman i kl. II TH i II TI
XII lub II Rocznica Powstania Wlkp. - odpowiedzialni M. Tulecki i A. Gros
24.01.2020 Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. IV A. Dąbrowska, A. Dukiewicz
26.04.2020 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. IV - odpowiedzialna: B. Włodarczyk, A. Politowicz, A. Maciejewska
30.04.2020 święto Konstytucji 3-Maja odpowiedzialni: M. Tulecki, K. Durzewska
01.06.2020 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
26.06.2020 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: A. Olejniczak-Gros

Inne
wrzesień 2019 wycieczka integracyjna dla klas I - odpowiedzialni wychowawcy klas I
październik 2019 konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialni: J. Śniady i M. Tulecki
październik 2019 konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna: A. Złotnicka, A. Strykowska
listopad 2019 Andrzejki - odpowiedzialny SU
grudzień 2019 - kwiecień 2020 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji /A. Durowicz/
24.01.2020 studniówka - wychowawcy kl. IV
marzec 2020 konkurs matematyczny - J. Woźniak-Menclewicz
marzec 2020 konkurs polonistyczny - K. Durzewska, A. Olejniczak-Gros
marzec/ kwiecień 2020 warsztaty dla gimnazjalistów - zespół ds. promocji
kwiecień 2020 zagraniczna wycieczka szkolna - odpowiedzialni: A. Złotnicka, A.Gros, J. Wożniak-Menclewicz, A. Dąbrowska
kwiecień 2020 konkurs języków obcych - odpowiedzialni nauczyciele języków obcych
09.05.2020 Majówka u Zamoyskich - odpowiedzialny zespół ds. promocji i RR
25.06.2020 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. PietrzakOpublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 19.09.2019
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 29.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 684