RSS
A A A
SmodBIP

Harmonogram pracy szkoły w roku 2020/2021

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY ****POBIERZ PLIK .pdf *****

Harmonogram pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 01.09.2020 - 31.08.2021
01.09.2020 rozpoczęcie nauki
01.09.2020 - 29.01.2021 I okres klasyfikacyjny
01.02.2021 - 25.06.2021 II okres klasyfikacyjny
30.04.2021 zakończenie szkoły dla klas maturalnych
25.06.2021 zakończenie nauki dla klas I-III technikum, I-III BS


Ferie i przerwy świąteczne
11.11.2020 (śr) Dzień Niepodległości
23.12.2020 - 31.12.2020 zimowa przerwa świąteczna
01.01.2021 (pt) Nowy Rok
06.01.2021 (śr) Święto Trzech Króli
04.01 - 17.01.2021 ferie zimowe
29-31.03.2021 rekolekcje wielkopostne
01.04.2021 - 06.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna
03.05.2021 (pn) Święto Konstytucji 3 Maja
03.06.2021 (czw) Boże Cicało
26.06.2021 - 31.08.2021 wakacje letnie


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
04.05.2021 (wt) Egzamin maturalny - j. polski
05.05.2021 (śr) Egzamin maturalny - matematyka
06.05.2021 (czw) Egzamin maturalny - j. angielski
07-05-2021 (pt) Egzamin maturalny - j. angielski poz. rozszerzony
04.06.2021 (pt) dzień po Bożym Ciele

07-06-2021 (pn) - egzamin zawodowy

08-06-2021 (wt) - egzamin zawodowy
21.06.2021 (pn) egzamin zawodowy
22.06.2021 (wt) egzamin zawodowy

Egzamin maturalny
07-20.05.2021 część ustna j. polski wg odrębnego harmonogramu
07-20.05.2021 część ustna j. obcy wg odrębnego harmonogramu
04-20.2021 część pisemna wg harmonogramu OKE
termin zostanie podany później próbny egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie /NOWA PODSTAWA/
07.06.2021 i 22.06.2021 etap pisemny
08-12.06 i 21.06-08.07.2021 etap praktyczny wg odrębnego harmonogramu
Rady pedagogiczne szkoleniowe - wg. Terminarza WDN
Rady Pedagogiczne analityczne i klasyfikacyjne
28.01.2021 (czw) Rada klasyfikacyjna za I okres
22.12.2020 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
19.01.2021 wystawienie ocen proponowanych
26.01.2021 wystawienie ocen śródrocznych
04.02.2021 (czw) Rada analityczna
26.04.2021 (pn) Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych
09.04.2021 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikacją w klasach IV
16.04.2021 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
16.04.2021 wystawienie ocen proponowanych
23.04.2021 wystawienie ocen końcowych w klasach IV
18.06.2021 (pt) Rada klasyfikacyjna za II okres
02.06.2021 wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i nieklasyfikacją
09.06.2021 termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny
09.06.2021 wystawienie ocen proponowanych
16.06.2021 wystawienie ocen końcoworocznych
28.06.2021 (pn) Rada analityczna g. 9:00
Zespoły wychowawcze
24.09.2020 (czw) Pierwsze spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych
28.01.2021 (czw) Drugie spotkanie zespołów wychowawczych wszystkich oddziałów klasowych
Zebrania z rodzicami - w zależności od sytuacji epidemicznej
04.09.2020 16:00 kl.I technikum i szkoły branżowej z wychowawcami /sale wg przydziału/
17:00 kl.II i III technikum i szkoły branżowej z wychowawcami /sale wg przydziału/ - odwołane
17:00 kl. IV technikum - szkolenie dla rodziców i uczniów z procedur maturalnych i egzaminów zawodowych /świetlica w pałacu/- odwołane
17:00 zebranie z rodzicami uczniów korzystających z Internatu /sala int 2/ - odwołane
17:30 kl. IV technikum zebranie z rodzicami /sale wg przydziału/ - odwołane
17:00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców z Prezydium i Dyrekcją /sala konferencyjna/
05.11.2020 konsultacje
29.01.2021 zebranie po I okresie - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
08.04.2021 konsultacje i ostatnie zebranie dla kl. IV
11.06.2021 zebranie śródsemestralne - obowiązkowe dla wszystkich wychowawców
Uroczystości szkolne
01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska, A. Gros
14.10.2020 obchody Dnia Patronów oraz Dnia Edukacji Narodowej (ślubowanie kl. I) odpowiedzialna: A. Gros, A. Dąbrowska, D. Filipiak i wychowawcy klas I
10.11.2020 Święto Niepodległości - odpowiedzialni: D. Filipiak, B. Włodarczyk
22.12.2020 spotkania opłatkowe i Jasełka - odpowiedzialni: K. Durzewska, J. Menclewicz i kl. II TR i II TI_5
XII lub II Rocznica Powstania Wlkp. - odpowiedzialni D. Filipiak
termin zostanie podany później Studniówka - odpowiedzialni wychowawcy kl. IV B. Włodarczyk, B. Piłka, A. Maciejewska
30.04.2021 Uroczyste zakończenie szkoły dla kl. IV - odpowiedzialna: M. Hofman, An. Maciejewska, M. Matuszczak
30.04.2021 święto Konstytucji 3-Maja odpowiedzialni: A. Gros, L. Traczyk
01.06.2021 Dzień sportu - odpowiedzialni nauczyciele WF
25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - odpowiedzialna: K. Durzewska
Inne
październik 2020 konkurs wiedzy o Zamoyskich - odpowiedzialni: D. Filipiak, J. Śniady, L. Traczyk
październik 2020 konkurs wiedzy z hotelarstwa odpowiedzialna: A. Złotnicka, A. Strykowska
grudzień 2020 - kwiecień 2021 Promocja szkoły - odpowiedzialny zespół ds. promocji /A. Durowicz/
2021 studniówka - wychowawcy kl. IV
marzec 2021 konkurs matematyczny - J. Woźniak-Menclewicz i B. Piłka
marzec 2021 konkurs polonistyczny - K. Durzewska, A. Olejniczak-Gros
marzec/ kwiecień 2021 warsztaty dla gimnazjalistów - zespół ds. promocji
kwiecień 2021 konkurs języków obcych - odpowiedzialni nauczyciele języków obcych
08.05.2021 Majówka u Zamoyskich - odpowiedzialny zespół ds. promocji i RR
22.06.2021 Rajd Szkolny - odpowiedzialna A. Dąbrowska i A. PietrzakOpublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 29.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 279